איתות אחורי אמריקאי לאון 5F לפני מתחת פנים

כל הפנס מאותת ללא הוינקר בנוסף אפשר לבדוק איתותים אחרים :