איתות חצי דינאמי – איתות נדלק חצי חצי

פעולת האיתות משתנה לחצי חצי – חצי פנימי וחצי חיצוני במקום שניהם ביחד Module 09 – Electronic. Code (31347)   Security code: 31347   Adaptation   Leuchte 16blk slb35blk sl kc9 -> lichtfunktion A 16 -> Blinken links dunkelphase.   Leuchte 16blk slb35blk sl kc9 -> lichtfunktion C 16 -> Blinken links Hellphase.   Leuchte17tfl … המשך לקרוא איתות חצי דינאמי – איתות נדלק חצי חצי