OBD_Coding_Israel

You ask We Code

s

שינויי הלוגו של הרכב במסך הקוקפיט לאיזה רכב שיבחר, כל מצבי הקופרות יש תוספת של דגל בסל"ד הרכב.

בלוק 17
 Long coding 
 Vehicle variant 
 Version 0 : Leon style 5 doors 
 Version 1 : Leon style 3 door 
 Version 2 : Leon style st 
 Version 2 : Leon style st 
 Version 3 : Leon excellence st 
 Version 4 : Ateca 
 Version 5 : Leon Cupra 5 doors 
 Version 6 : Leon Cupra 3 doors 
 Version 7 : Leon Cupra st 
 Version 8 : Leon fr 5 doors 
 Version 9 : Leon fr 3 doors 
 Variant A : Leon fr st 
 Variant B : Ateca fr 
 Variant C : Ateca cupra 
 Variant D : Tarraco

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.