OBD_Coding_Israel

You ask We Code

s

בעזרת הקידוד הבא ניתן להשיג עוצמת קירור גבוהה יותר ב30% בערך.

הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי אם יישרף לכם המדחס, המזגן, הילד או האישה.

כל פעולה היא באחריות המשתמש בלבד.

1 - Module 08 - Electronic air conditioning / heating
2 - Long Coding 
3 - Temperature Adjustment
4 - Change value: Set colder tuning cooling operation
5 - Blower Adjustment
6 - Change value: Tuning with more air in cooling operation
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.